DOTACJE W ROKU 2021          Kraków       Logo Program Maluch  


 

W roku 2021 w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką w Żłobku.

Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji Żłobek zobowiązany jest do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka w placówce (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin, w czasie których zapewniona jest dziecku opieka w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować na adres:
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków
tel. 12 616 92 84, e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

 

RESORTOWY PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

„MALUCH + „ 2021

 

Zapewnienie funkcjonowania 15 miejsc opieki nad dziećmi w  wieku do lat 3 w Żłobku Mini Pysie, ul. Królowej Marysieńki 6, 31- 638 Kraków.

 

Wartość dofinansowania  w wysokości 14 400 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta złotych), w tym 0 zł (słownie: zero złotych) na miejsca dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Żłobek otrzymał w 2021r. środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na wydatki bieżące na funkcjonowanie 15 miejsc opieki na d dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku niepublicznym  w Krakowie. Wydatki są przeznaczone na wynagrodzenie personelu Żłobka.

Rządowy program „Maluch + „ 2021 ma na celu zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki a także podwyższenie standardów opieki

Kwota dotacji MALUCH+ na rok 2021 wynosi 80 zł miesięcznie.

Plakat: